Thứ Bảy, 18/04/2015 14:12 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Giới thiệu chung
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (ICPublisher), tiền thân là Nhà xuất bản Bưu điện, được thành lập ngày 12/8/1997 theo Quyết định số 463/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện sau này là Bộ Bưu chính Viễn thông. Năm 2008, cùng với sự ra đời của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị và khẳng định định hướng phát triển của đơn vị, Nhà xuất bản Bưu điện được đổi tên thành Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngay từ khi được thành lập, NXB đã định hướng phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng các tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ, kinh tế và pháp luật về các lĩnh vực....... Xem tiếp
Ngày 01/4/2015, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Đến dự Hội nghị có ông Trần Văn Đăng – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ Thông tin và Truyền thông và toàn thể Ban Lãnh đạo, các cán bộ viên chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, trong đó 02 chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng tham dự qua truyền hình trực tuyến.
Khách hàng & Đối tác