Thứ Ba, 30/11/2021 19:58 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sách
 • Tác giả: N. IA. VILENKIN
  Tổ hợp và Quy nạp
  Giá bán: 45.000 VND
 • Tác giả: Paul de Musset
  Ông gió và Bà mưa
  Giá bán: 65.000 VND
 • Tác giả: GS.TS Nguyễn Tiến Dũng
  Các bài giảng về toán cho Mirella Quyển 2
  Giá bán: 78.000 VND
 • Tác giả: GS.TS Nguyễn Tiến Dũng
  Các bài giảng về toán cho Mirella
  Giá bán: 58.500 VND
 • Tác giả: GS. Đinh Xuân Lâm
  Truyện đọc lịch sử Việt Nam Tập 6
  Giá bán: 30.000 VND
 • Tác giả: GS. Đinh Xuân Lâm
  Truyện đọc lịch sử Việt Nam Tập 5
  Giá bán: 30.000 VND
 • Tác giả: GS. Đinh Xuân Lâm
  Truyện đọc lịch sử Việt Nam Tập 4
  Giá bán: 30.000 VND
 • Tác giả: TS. Lê Văn Phùng
  “Hệ thống thông tin quản lý” là cuốn sách đề cập đến vấn đề lý luận cơ bản nhất về một MIS, đồng thời giới thiệu với độc giả hai hệ thống thông tin quản lý hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (FRP) và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đang được các tổ chức và doanh nghiệp Việt nam rất quan tâm hiện nay. Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý (MIS) Chương 2: Các nhân tố quan trọng của hệ thống thông tin quản lý Chương 3: Cơ sở dữ liệu – hạt nhân của hệ thống thông tin quản lý Chương 4: Phương pháp luận về phát triển một hệ thống thông tin quản lý Chương 5: Hệ thống thông tin quản lý hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Chương 6: Hệ thống thông tin quản lý quan hệ khách hàng
  Giá bán: 68.000 VND
 • Tác giả: PGS.TS. Đàm Văn Nhỉ
  Bất đẳng thức cực trị hệ phương trình
  Giá bán: 85.000 VND
 • Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - TS Nguyễn Anh Thu
  Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế ASEAN
  Giá bán: 49.000 VND