Thứ Ba, 30/11/2021 18:27 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sách
 • Bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề được người lao động Việt nam quan tâm nhất cho dù họ ở bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào. Ngày 14-11-2008, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua luật Bảo hiểm y tế. Ngày 13-6-2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. So với Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định theo hướng mở rộng hơn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế, phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, tổ chức khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế…
  Giá bán: 32.000 VND
 • Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016. Luật này qui định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tấc an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
  Giá bán: 29.000 VND
 • Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Cương
  Từ ngàn năm nay, con người liên lạc với nhau thông qua ngôn ngữ, tạo ra các mẫu từ ngữ và âm thanh. Ngôn ngữ lập trình cũng tương tự như vậy, đó là một tập từ ngữ và ký hiệu cho phép lập trình viên hoặc người dùng có thể tương tác với máy tính. Việc hiểu biết và nắm vững các ngôn ngữ lập trình là yêu cầu bắt buộc đối với các lập trình viên. Mặc dù đã có hàng trăm ngôn ngữ lập trình được sinh ra, song chỉ có một số ít là được sử dụng rộng rãi và được xem là một chuẩn công nghiệp. Các ngôn ngữ này đều có thể được sử dụng trên nhiều máy tính khấc nhau. Hiện nay, ngôn ngữ lập trình C/C++ là ngôn ngữ bậc cao đang được sử dụng khá rộng rãi trong lập trình.
  Giá bán: 60.000 VND
 • Tác giả: TS. Lê Văn Phùng
  “Hệ thống thông tin quản lý” là cuốn sách đề cập đến vấn đề lý luận cơ bản nhất về một MIS, đồng thời giới thiệu với độc giả hai hệ thống thông tin quản lý hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (FRP) và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đang được các tổ chức và doanh nghiệp Việt nam rất quan tâm hiện nay.
  Giá bán: 68.000 VND
 • Cẩm nang về dịch vụ khách sạn, nhà hàng (dành cho người mới vào nghề)
  Giá bán: 50.000 VND
 • Tác giả: Nguyễn Hùng
  Ông chủ Việt
  Giá bán: 150.000 VND
 • Tác giả: Joe Vitale
  Trạng thái mua hàng
  Giá bán: 119.000 VND
 • Tác giả: Phòng Thương mại Quốc tế
  Incoterms 2010 (Song ngữ Việt – Anh)
  Giá bán: 50.000 VND
 • Tác giả: Nhà báo, nhà văn Dương Trọng Dật
  Nụ cười Châu Thổ
  Giá bán: 36.000 VND
 • Tác giả: Malba Tahan
  Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm
  Giá bán: 88.000 VND