Chủ Nhật, 15/12/2019 15:21 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sách
 • Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Mỗi em đều có trong tim một siêu anh hùng của riêng mình, người mà em ngưỡng mộ, yêu quý nhất. Đó có thể là một nhân vật lịch sử, một nhân vật trong cuốn sách hay bộ phim mà em yêu thích nhất nhưng cũng có thể là những người rất đỗi bình thường hàng ngày bên cạnh em như ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người thân. Đối tượng để viết trong bức thư là “người hùng của em” vô cùng đa dạng, phong phú. Từ khóa “HERO - NGƯỜI HÙNG” mở rộng thành một “trường ngữ nghĩa” mênh mông với một loạt ý nghĩa: Siêu anh hùng, thần tượng, ngôi sao huyền thoại, người mà em ngưỡng mộ nhất, người có sức ảnh hưởng xã hội rộng lớn... vì ý nghĩa nhân văn này mà Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gọi “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” là một chủ đề “truyền cảm hứng” (the inspirational theme).
  Giá bán: 45.000 VND
 • Tác giả: TS Nguyễn Ngọc Cương - TS Phạm Thị Anh Lê
  . Cuốn sách “Lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng” giới thiệu các khái niệm cơ bản, các nguyên lý có tính nền tảng của việc tổ chức và sử dụng cơ sở dữ liệu. Nói một cách cụ thể hơn, nội dung cuốn sách sẽ làm rõ các cách mô hình hóa cơ sở dữ liệu, trên cơ sở đó nhấn mạnh những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế cơ sở dữ liệu đồng thời trình bày khá chi tiết về các ngôn ngữ, chức năng cơ bản mà các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho các lớp người dùng. Cuốn sách này được biên soạn dựa trên cuốn “Giáo trình cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành”, một số thay đổi và bổ sung mới như sau: - Bổ sung một chương mới giới thiệu về lớp hệ cơ sở dữ liệu NOSQL - là một trong những tiến bộ gần đây về hệ thống cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn. Để có mạch trình bày phù hợp, chương này được sắp xếp lại thành chương 6 và chương An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu được chuyển sang chương 7. - Thay đổi một số ví dụ được sử dụng xuyên suốt cuốn sách. - Bổ sung và hiệu chỉnh phần câu hỏi và bài tập cuối các chương. - Bổ sung và thay thế một số phần trong các chương để phù hợp với mục tiêu của cuốn sách. Nội dung của cuốn sách được chia thành 7 chương: Chương 1: Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu Chương 2: Mô hình thực thể liên kết Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 4: Ngôn ngữ SQL Chương 5: Hệ cơ sở dữ liệu phân tán Chương 6: Hệ cơ sở dữ liệu NOSQL Chương 7: An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu
  Giá bán: 85.000 VND
 • Tác giả: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
  Bộ sách được biên soạn và bổ sung với mục tiêu trang bị và cập nhật những kiến thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; hình thành cho học viên kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của Biên tập viên, Phóng viên hạng III, yêu cầu vị trí việc làm và đáp ứng nhiệm vụ công việc được giao; giúp người học có thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động nghề nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ của chức danh Biên tập viên, Phóng viên. Bộ sách gồm 02 cuốn, có nội dung cụ thể như sau: - Cuốn 1: Biên tập viên, Phóng viên hạng III - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; Phần I. Kiến thức chung (bao gồm 11 chuyên đề, từ Chuyên đề 1 đến Chuyên đề 11); - Cuốn 2: Biên tập viên, Phóng viên hạng III - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành (bao gồm 11 chuyên đề, từ Chuyên đề 12 đến Chuyên đề 22).
  Giá bán: 190.000 VND
 • Tác giả: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
  Bộ sách: "Biên tập viên, phóng viên hạng III" được biên soạn và bổ sung với mục tiêu trang bị và cập nhật những kiến thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; hình thành cho học viên kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của Biên tập viên, Phóng viên hạng III, yêu cầu vị trí việc làm và đáp ứng nhiệm vụ công việc được giao; giúp người học có thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động nghề nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ của chức danh Biên tập viên, Phóng viên. Bộ sách gồm 02 cuốn, có nội dung cụ thể như sau: - Cuốn 1: Biên tập viên, Phóng viên hạng III - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; Phần I. Kiến thức chung, bao gồm 11 chuyên đề, từ Chuyên đề 1 đến Chuyên đề 11; - Cuốn 2: Biên tập viên, Phóng viên hạng III - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, bao gồm 11 chuyên đề, từ Chuyên đề 12 đến Chuyên đề 22.
  Giá bán: 160.000 VND
 • Tác giả: TS Vũ Mạnh Chu - TS Vũ Thùy Dương
  Giáo trình “Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản” của TS. Vũ Mạnh Chu và TS. Vũ Thùy Dương được chắt lọc từ nguồn tài liệu tin cậy là các quy định của pháp luật Việt Nam, được ghi tại Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, các luật và văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam về quyền tác giả và quyền liên quan, có đối chiếu với các điều ước quốc tế. Đồng thời với việc truyền đạt có lý giải pháp luật, là các dẫn chứng thực tế đa dạng, phong phú đối với nhiều chế định pháp luật quan trọng, làm cho các quy định khô cứng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ. Các phụ lục của sách bổ sung những kiến thức bổ ích từ các điều ước quốc tế, hoạt động thực thi cùng với các tài liệu liên quan khác. Nội dung giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Nhận thức chung về quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 2: Nội dung quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 3: Sở hữu, đăng ký, khai thác quyền và tổ chức quản lý tập thể, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 4: Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Chương 5: Quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.
  Giá bán: 85.000 VND
 • Tác giả: TS. Lưu Trần Toàn
  Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền đối ngoại nói riêng, nhằm phổ biến, giải thích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh quốc gia đến các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế. Trong đó, tuyên truyền hình ảnh quốc gia được thực hiện thông qua nhiều phương thức và phương tiện khác nhau, nhất là báo chí đối ngoại. Báo chí đối ngoại Việt Nam là một bộ phận của báo chí, hướng tới các đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam và công chúng ở các quốc gia trên thế giới, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm cung cấp cho họ những thông tin chính thức của Việt Nam để làm cho họ hiểu, đồng tình, ủng hộ sự nghiệp phát triển đất nước
  Giá bán: 68.000 VND
 • Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Cuốn sách “Phóng viên hạng II - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp" được biên soạn với mục tiêu củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản; bồi dưỡng và rèn luyện các kiến thức nghề nghiệp chuyên ngành và nâng cao ý thức, thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động nghề nghiệp; tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của Phóng viên hạng III lên Phóng viên hạng II. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, cụ thể: - Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 6 chuyên đề; - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, bao gồm 13 chuyên đề. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các phóng viên hạng II, phóng viên hạng III nói riêng và bạn đọc quan tâm nói chung lĩnh hội những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, phát triển năng lực, chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ và đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương lai.
  Giá bán: 210.000 VND
 • Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
  . Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư với các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ cao, sự xuất hiện của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại và sự đa dạng, bùng nổ về thông tin đòi hỏi báo chí, xuất bản cần đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; phóng viên, biên tập viên cần có phẩm chất chính trị trong sáng, ý thức trách nhiệm công dân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Cuốn sách "Biên tập viên hạng II" được biên soạn với mục tiêu củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản; bồi dưỡng và rèn luyện các kiến thức nghề nghiệp chuyên ngành và nâng cao ý thức, thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động nghề nghiệp; tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của Biên tập viên hạng III lên Biên tập viên hạng II. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, cụ thể: - Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 6 chuyên đề; - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, bao gồm 10 chuyên đề.
  Giá bán: 240.000 VND
 • Tác giả: PGS.TS Trần Văn Hòa - TS Nguyễn Ngọc Cương
  Cuốn sách “Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử” được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tổng hợp hoạt động thu thập, phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử trên không gian mạng ở Việt Nam và trên thế giới trong 18 năm qua, ứng dụng công nghệ và các phần mềm, thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhất và các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu thập, phục hồi, phân tích dữ liệu điện tử. Mục đích của cuốn sách là nghiên cứu ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ thông tin mới, những thiết bị và phần mềm chuyên dùng, để xây dựng cơ sở lý luận, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, phục vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cũng như làm tài liệu tham khảo cho chương trình đào tạo nghiệp vụ về thu thập, phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử của các trường đại học Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan về dữ liệu điện tử Chương 2. Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử trong máy tính Chương 3. Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử trong điện thoại di động Chương 4. Sử dụng Windows tìm kiếm dữ liệu trong máy tính và kỹ thuật giấu tin, khôi phục mật khẩu
  Giá bán: 175.000 VND