Thứ Ba, 26/05/2020 14:33 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sách theo chủ đề
Văn bản pháp luật
Thứ Ba, 26/05/2015 16:54 Chiều
Thông tư này quy định việc tổ chức thực hiện và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động in; phòng, chống in lậu.
Thứ Ba, 26/05/2015 16:45 Chiều
Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
Thứ Ba, 26/05/2015 16:36 Chiều
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Thứ Ba, 26/05/2015 16:32 Chiều
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Thứ Ba, 26/05/2015 16:30 Chiều
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thứ Ba, 26/05/2015 16:28 Chiều
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
Thứ Ba, 26/05/2015 16:25 Chiều
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Thứ Ba, 26/05/2015 16:21 Chiều
Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Các tin khác:
Các tin đã đưa ngày