Thứ Ba, 29/09/2020 23:33 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động Bộ TTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 26/12/2013, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá; nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; đại diện các Bộ ngành Trung ương; đại diện Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam… cùng đại diện Lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội.  


 
 
Năm 2013, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương; cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và toàn diện trên tất cả các mặt kế hoạch công tác năm 2013, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Ngành Thông tin và Truyền thông trên các mặt trận chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và góp phần cùng đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới.
 
 
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong đó, tiêu biểu là công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được đẩy mạnh tập trung hoàn thiện. Bộ đã hoàn thiện và trình để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 19 văn bản, trong đó có 07 Nghị định của Chính phủ, 12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 21 đề án thuộc Chương trình công tác năm 2013, 14 đề án phát sinh ngoài Chương trình...

Lĩnh vực Báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin đối ngoại vận động theo đúng định hướng của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách, sự kiện chính trị lớn của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo. Đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phân tích, nêu rõ được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đồng thời phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; qua đó củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Lĩnh vực Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin  tiếp tục phát triển; hoạt động đối ngoại  được chú trọng với nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, thúc đẩy quan hệ thương mại; tích cực tham gia đàm phán Hiệp định TPP, Việt Nam - EU, ITA2, rà soát việc thực hiện các chính sách thương mại theo cam kết với WTO...

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã triển khai quyết liệt công tác chỉ đạo tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Chỉ đạo tốt hoạt động và kiện toàn mô hình tổ chức của VNPost sau khi tách ra khỏi VNPT; ban hành Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC giai đoạn 2012-2015 và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Bộ đã tập trung xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu VNPT... Tổng doanh thu viễn thông ước đạt 9,9 tỷ USD. Tổng số thuê bao điện thoại đạt 105 triệu thuê bao, trong đó di động chiếm 93%; hơn 31 triệu người sử dụng Internet; tổng số thuê bao Internet băng rộng (xDSL) đạt hơn 5,17 triệu thuê bao... Doanh thu công nghiệp CNTT tiếp tục đạt mức cao, ước tính đạt hơn 20 tỷ USD, trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp hơn 90% giá trị xuất khẩu...

 Hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, hội, hiệp hội được đẩy mạnh. Các Sở TT&TT đã chủ động tham mưu cho địa phương ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và những nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông mang tầm chiến lược, cụ thể, rõ ràng và phù hợp với thực tế...

Bên cạnh các mặt đã đạt được vẫn còn hạn chế cần khắc khục như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ chưa hoàn thành đúng kế hoạch; Một số báo, trang thông tin điện tử còn chạy theo việc đưa tin giật gân, câu khách, thậm chí còn thông tin sai sự thật; Tình trạng in lậu xuất bản phẩm vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm pháp luật về quyền tác giả; Việc quản lý thuê bao di động trả trước còn nhiều khó khăn; Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Internet đối mặt với nhiều khó khăn.

Về phương hướng trong năm 2014, Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra; bám sát Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác của Chính phủ, các chương trình hành động của Bộ ban hành. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tăng cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra 10 công tác trọng tâm trong năm 2014.

Tại Hội nghị, đã có 16 ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, các Sở TT&TT, các Hội, Hiệp hội  nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và đã có hơn 60 kiến nghị đề xuất với Bộ về các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm để giúp các đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2014. Cũng tại Hội nghị, đại diện các cơ quan tham mưu có liên quan thuộc Bộ đã trả lời, giải đáp những thắc mắc của các đại biểu.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích toàn diện của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp, Hiệp hội đã đóng góp một phần rất quan trọng vào kết quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước trong một năm.
 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Phó Thủ tướng đã ôn lại hoàn cảnh lịch sử của Ngành mấy chục năm trước khi đất nước đứng trước nhu cầu đổi mới, ngành Bưu điện một lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng đất nước, với sự tận tâm đã tìm mọi cách, sáng tạo, dũng cảm, đã vượt lên chính mình, trở thành một ngành mở đường cho đổi mới và sau khi mở đường còn thúc đẩy cho đổi mới. Không ai trước đây dám mơ tưởng Việt Nam xuất khẩu phần mềm và các thiết bị điện tử, tin học đạt mấy chục triệu USD và Việt Nam đang thành một trong những cơ sở sản xuất lớn của thế giới.

Đặc biệt, sau khi Đảng và Nhà nước quyết định đưa Báo chí - Xuất bản về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ đã trở thành Bộ đa ngành. Đây là quyết định có tính chất đột phá. Qua một số năm Bộ đã dần ổn định và phát triển. Đây chính là giai đoạn tạo nền tảng, tạo sức mạnh cho một số năm tới để ngành tiếp tục giữ vai trò đột phá, vai trò mở đường, tạo động lực cho giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh toàn cầu hóa đã bước sang giai đoạn mới với xu thế cùng lệ thuộc lẫn nhau và hình thành những nhóm đối tác rất quyết liệt và trong cuộc cạnh tranh này nếu ta không tự vươn lên được sẽ tụt hậu ngày càng xa. Do vậy Ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng cần phải tạo ra những động lực mới thì mới vươn lên được trong cuộc ganh đua khốc liệt này.

Trước đây chúng ta có dấu mốc chuyển số hóa khi chúng ta dũng cảm chuyển từ analog sang kỹ thuật số, sau đó là Internet gắn với cạnh tranh, sau đó hội tụ, nay dường như manh nha thấy thông tin hướng về cá nhân, kể cả về thiết bị lẫn nội dung, ngoài hệ thống báo điện tử, trang điện tử, mạng xã hội, blog, thấy rõ thông tin cũng được cá nhân hóa, và vấn đề đặt ra là làm sao để thông tin của từng cá nhân hợp thành sức mạnh theo định hướng để phát huy tất cả sức mạnh của tất cả chúng ta. Đấy là thách thức vô cùng lớn của Đảng, Nhà nước và đặc biệt của Ngành Thông tin và Truyền thông cần sớm tìm ra lời giải. Thiết bị công nghệ ngày càng phát triển, Ngành Thông tin và Truyền thông cần đón được xu thế số hóa, để trở thành Ngành động lực, đưa đất nước vượt lên. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khó khăn nhưng ngành Bưu điện trước đây và Ngành Thông tin và Truyền thông ngày nay luôn là ngành đứng trước cơ hội và nhiệm vụ.

Cũng theo Phó Thủ tướng, vừa qua chúng ta sắp xếp lại các doanh nghiệp để tăng cường sức mạnh. Việc tái cơ cấu VNPT không chỉ cho Bộ, mà cho cả Ngành, để bản thân VNPT có động lực phát triển. Cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào trong các cơ quan hành chính, đưa CNTT thành động lực thực sự cho tất cả các ngành sản xuất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin rằng với truyền thống 10 chữ Trung thành - Dũng cảm  - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình cùng với sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, cùng sự cộng tác của các doanh nghiệp, Hiệp hội, các Sở ngành,  Ngành Thông tin và Truyền thông nhất định vươn lên và có những bước phát triển mới và hoàn thành trọng trách của mình.
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bộ trưởng tin tưởng: Nhiều năm gắn bó với Ngành Thông tin và Truyền thông, đặc biệt hiện nay đồng chí Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng phụ trách ngành mong nhận được sự quan tâm của Chính phủ và cá nhân đồng chí để Bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhằm đưa Ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển và có vị trí xứng đáng.

 Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn Ngành đã đạt được trong năm 2013 và giao nhiệm vụ để ngành tiếp tục hoàn thiện công tác và khẳng định vai trò, vị trí của Ngành Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng chỉ đạo cần làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhanh chóng cụ thể hóa chương trình công tác 2014 của Bộ, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch theo tiến độ. Hai là, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình làm tốt công tác tuyên truyền. Hơn lúc nào hết chúng ta cần chung sức, chung lòng để tạo sự đồng thuận, trước các quyết sách của Đảng và Nhà nước. Tập trung tuyên truyền để toàn dân hiểu được Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua, Luật Đất Đai và các sự kiện lớn của đất nước, của Thủ đô để tuyên truyền tốt nhất. Ba là, xây dựng các dự án luật, đặc biệt là Luật An toàn thông tin, Luật Báo chí sửa đổi. Luật An toàn thông tin sẽ trình tháng 10/2014 tại kỳ họp 8 và thông qua tại kỳ họp 9. Ngoài ra cũng thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2020, đề nghị các cơ quan đơn vị, Hiệp hội, doanh nghiệp tham gia đóng góp vào dự thảo luật để đảm bảo Luật đi vào cuộc sống và bám sát cuộc sống. Bốn là, tăng cường quản lý Internet và thông tin trên mạng, đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện 7 Thông tư tránh tình trạng Luật chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư. Năm là, tăng cường bảo đảm an toàn an ninh thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, để CNTT trở thành động lực cho mọi ngành, đời sống nhân dân - động lực phát triển kinh tế xã hội để vừa bảo đảm an toàn an ninh thông tin và đảm bảo ứng dụng CNTT, để Việt Nam trở thành nước mạnh CNTT. Sáu là, quan tâm hơn triển khai các kế hoạch ứng dụng CNTT đã được phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tạo sức mạnh tổng hợp và bảo đảm công tác an toàn, an ninh thông tin trên mạng. Bảy là, kiện toàn tổ chức bộ máy ngay trong Quý I khi triển khai bổ sung các đơn vị mới. Cần tập trung phối hợp với các Ban, Bộ, ngành để hướng dẫn tổ chức, bộ phận chuyên trách của Sở hạn chế thành lập tổ chức mới nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ Thông tin và Truyền thông được triển khai trong cả nước.

 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng thay mặt lãnh đạo Bộ phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2014

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng thay mặt lãnh đạo Bộ phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn ngành trong năm 2014 gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725 ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2011-2015); Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thường xuyên phát động phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chú trọng phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác thi đua… 

Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Hồng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích trong công tác giai đoạn 2008 - 2012
 
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
 
Cũng tại Hội nghị, nhiều tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông và Bằng khen của Bộ trưởng.
 
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2013 cho các đơn vị
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các đơn vị

 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các Sở
 
 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng và Trần Đức Lai trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các Sở