Chủ Nhật, 15/12/2019 14:08 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
Giám đốc NXB Thông tin và Truyền thông tham dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0”

 

Xuất phát từ mong muốn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo các nhà xuất bản (NXB), công ty phát hành về những nội dung còn bất cập trong quản lý hành chính ngành sách, Hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0” được diễn ra từ 8h ngày 9/10 tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (số 6, ngõ 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo do Hội Xuất bản Việt Nam, Vụ Báo chí Xuất bản (Ban TGTW), Cục Xuất bản, In và Phát hành, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức. Chương trình còn là một hoạt động để chào mừng ngày truyền thống của ngành Xuất bản Việt Nam (10/10).

 

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo sẽ tập trung bàn thảo làm rõ yêu cầu cấp thiết và căn bản của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm khi ngành này tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng chính phủ điện tử.

Hoạt động xuất bản mang nhiều tính chất đặc thù. Hội thảo sẽ làm rõ những tính chất ấy đặt ra yêu cầu gì trong công tác cải cách thủ tục hành chính và áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời xem xét để đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp quy về cải cách hành chính phù hợp điều kiện thực tế ngành xuất bản, chỉ rõ những bất cập chồng chéo trong thông tư, nghị định, luật… tạo điều kiện cho các NXB, công ty phát hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đề xuất, kiến nghị giải pháp căn bản nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy bộ phận một cửa, đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu quả.

Đây cũng là nơi đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức gắn với nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công tác. Phân tích và làm rõ những yêu cầu của hoàn thiện hệ thống trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, những hành lang pháp lý cần phải có trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính điện tử trong công tác quản lý hoạt động xuất bản, phát hành. Các giải pháp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành xuất bản quốc gia về đăng ký kế hoạch, đề tài xuất bản, nộp lưu chiểu, kê khai thuế, hải quan điện tử… cũng được đưa ra bàn thảo.

Tham dự và phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Thông tin và Truyền thông - đề xuất một số nội dung cải cách trong thủ tục hành chính. Đầu tiên, việc báo cáo định kỳ nên bổ sung hình thức gửi báo cáo bằng văn bản điện tử. Hiện nay báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký cá nhân lãnh đạo và con dấu. Cách thức ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh của giám đốc, tổng biên tập, đề nghị sử dụng chữ ký số điện tử của đơn vị.

“Tôi đề nghị chỉ thực hiện đăng ký xuất bản và gửi xác nhận đăng ký xuất bản bằng phương thức điện tử để tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng phẩm”, ông Trần Chí Đạt nói. Hiện nay đăng ký xuất bản phẩm điện tử chỉ có một định dạng, nhưng thực tế mỗi cuốn sách điện tử có nhiều phiên bản, ví dụ pdf, epub… Ông Đạt cho rằng nên có mã ISBN riêng cho sách điện tử.

Khó khăn trong việc xuất bản sách điện tử xuất phát từ nhiều khúc mắc. Hiện nay một NXB muốn làm sách điện tử phải đầu tư rất nhiều trang thiết bị, tốn kém, trong khi tiềm lực của nhiều NXB không đủ đáp ứng. Đầu tư nhân lực công nghệ thông tin cũng đòi hỏi cao, trong khi nhân lực của NXB về công nghệ còn yếu. 

“Vì thế tôi đề nghị có thể cho các NXB thuê hạ tầng, thuê dịch vụ làm sách điện tử từ công ty công nghệ. Như vậy các NXB mới có thể tháo gỡ làm sách điện tử thuận lợi”, ông Trần Chí Đạt đề xuất.

Ông Trần Chí Đạt - Giám đốc - Tổng biên tập NXB phát biểu tại hội thảo

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết từ những người đang làm công tác quản lý và những người đang trực tiếp làm sách về những nội dung còn bất cập trong các điều khoản của nghị định, thông tư, luật Xuất bản và các luật liên quan, những thủ tục hành chính đang tồn tại, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị xuất bản, phát hành, đồng thời cản trở quá trình áp dụng công nghệ giai đoạn thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, trong đó có hoạt động xuất bản.

Sau khi lắng nghe, chia sẻ, phân tích và đồng hành trong hội thảo, Hội Xuất bản sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan quản lý có giải pháp, từng bước điều chỉnh những vướng mắc, bất cập trong thủ tục hành chính, trong thông tư, nghi định… hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản Việt Nam hội nhập, phát triển./.