Thứ Năm, 25/04/2019 15:27 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo cho học sinh, sinh viên

Sáng 10.8, tại TP Quy Nhơn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác giáo dục chính trị - học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội nghị này dành cho cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên của các sở GD&ĐT, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước.

Toàn cảnh hội nghị

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và Biển Đông liên tục có những diễn biến mới, phức tạp và khó lường, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên (HSSV) có vai trò hết sức quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của HSSV nói riêng cũng như các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao về các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, là các sứ giả ngoại giao nhân dân góp phần làm cho thế giới hiểu đúng về Việt Nam.

Trong thời gian qua, triển khai định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; Văn bản hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 24/01/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 và Quyết định số 668/QĐ-BTTTT ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo dành cho cán bộ lãnh đạo làm công tác chính trị tư tưởng, công tác HSSV của các Sở GD & ĐT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức liên quan, các học giả, nhà sử học và các nhân chứng lịch sử biên soạn, xuất bản và phát hành nhiều đầu sách về thông tin đối ngoại và biển, đảo Việt Nam có sức tuyên truyền mạnh mẽ tới đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ của Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác giáo dục chính trị - học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tập trung giới thiệu Bộ sách Thông tin đối ngoại (gồm 24 đầu sách)Bộ sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam (gồm 19 đầu sách). Các bộ sách sẽ cung cấp những kiến thức, tư liệu quý báu cho đại biểu tham dự Hội nghị, phục vụ thiết thực cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên tại mỗi nhà trường cũng như tuyên truyền sâu, rộng tại mỗi địa phương và trên phạm vi cả nước.

Các đầu sách về Thông tin đối ngoại và về Biển, Đảo Việt Nam mà NXB TT&TT đã xuất bản


Khu trưng bày sách của NXB Thông tin và Truyền thông phục vụ Hội nghị


Tin tức khác: