Thứ Năm, 20/09/2018 04:23 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc và BCH Công đoàn NXB Thông tin và Truyền thông

 

Sáng ngày 03/10/2017, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết công tác Quý III và triển khai kế hoạch công tác Quý IV năm 2017 của NXB, Ban Giám đốc và BCH Công đoàn NXB Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên. Tham dự Lễ ký kết có đầy đủ các đồng chí Lãnh đạo NXB, BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ công đoàn và toàn thể các cán bộ, viên chức NXB tại trụ sở chính và qua cầu truyền hình tại 3 đầu cầu TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Nguyên.

 

Ông Trần Chí Đạt – Giám đốc, Tổng Biên tập NXB và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Công đoàn NXB ký kết Quy chế phối hợp công tác

Với nội dung gồm 6 chương, 23 điều, bản Quy chế xác định rõ mối quan hệ giữa Ban Giám đốc và BCH Công đoàn NXB là quan hệ phối hợp trong giải quyết công việc chuyên môn và những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động. Ngoài ra, Quy chế quy định Ban Giám đốc khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của CBVC cần có sự phối hợp, bàn bạc cùng với BCH Công đoàn NXB; đồng thời, Công đoàn cũng sẽ phối hợp với chuyên môn triển khai, vận động đoàn viên công đoàn và CBVC thực hiện tốt các chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời giám sát việc thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Đạt – Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, chương trình phối hợp này sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn bộ các đoàn viên công đoàn của Nhà xuất bản, giúp các đoàn viên công đoàn của NXB nắm bắt được đầy đủ các quyền, nghĩa vụ cũng như thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.

Đây là một chương trình phối hợp đầy ý nghĩa giữa Ban Giám đốc và BCH Công đoàn NXB, nhằm phát huy tốt nhiệm vụ chuyên môn và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông./.

Tin tức khác: