Thứ Bảy, 15/12/2018 23:01 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 94 Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng ngày 04/10/2017, NXB Thông tin và Truyền thông đã được đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 94 Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm tra việc tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

  

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo – Trưởng Ban Chỉ đạo 94 Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn, cùng đi có các thành viên trong Ban Chỉ đạo gồm: ông Nguyễn Văn Tạo – Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở; ông Đoàn Công Huynh – Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại; ông Nguyễn Đức Trung – Cục Trưởng Cục Viễn thông. Đón tiếp Đoàn kiểm tra, về phía  Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có ông Trần Chí Đạt – Giám đốc, Tổng biên tập NXB, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập; ông Ngô Tấn Đạt – Phó Giám đốc cùng Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Trưởng ba Ban biên tập của NXB.

 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo – Trưởng Ban Chỉ đạo 94 Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Thông tin và Truyền thông đã báo cáo và giới thiệu với Đoàn Kiểm tra một số nét chính về cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động của NXB thời gian qua trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Báo cáo đã trình bày rõ kết quả công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động xuất bản của đội ngũ cán bộ, biên tập viên. Ngoài ra, Báo cáo cũng đã đề cập đến công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch qua việc xuất bản các xuât bản phẩm tuyên truyền tại Nhà xuất bản từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2017; những thuận lợi, khó khăn của Nhà xuất bản trong việc tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm về vấn đề này như khó khăn về biên chế, về kinh phí, về tổ chức bản thảo, mời chuyên gia viết thẩm định nội dung, ...; bên cạnh đó là những kiến nghị với Đoàn Kiểm tra về các vấn đề như: đào tạo về chuyên môn cũng như nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ Biên tập viên của NXB, kinh phí xuất bản các cuốn sách về chủ đề này, phương án xuất bản điện tử các đầu sách nêu trên;...

 

Ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo với Đoàn Kiểm tra

Tiếp theo, hội nghị đã được nghe ý kiến của các đồng chí PGĐ NXB TT&TT cùng lãnh đạo một số phòng, ban của NXB; ý kiến của các thành viên trong Đoàn Kiểm tra. Các ý kiến tập trung vào tìm giải pháp cho các vấn đề: Khắc phục khó khăn về nguồn đề tài xuất bản, công tác tổ chức thẩm định nội dung các bản thảo, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong Bộ; hướng xuất bản một số sách chuyên khảo; ...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo – Trưởng Ban Chỉ đạo 94 Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao chất lượng của báo cáo cũng như những ý kiến và đề xuất của NXB Thông tin và Truyền thông, đồng thời ghi nhận những kết quả mà NXB đã đạt được và những đóng góp về việc đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nói chung. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đã chỉ ra điểm còn hạn chế và đã có những ý kiến chỉ đạo để NXB TT&TT thực hiện tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan có sự hỗ trợ, phối hợp cho NXB hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị này./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập NXB phát biểu tại buổi làm việc

 

Ông Ngô Tấn Đạt – Phó Giám đốc NXB phát biểu tại buổi làm việc

 

Ông Đoàn Công Huynh – Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại phát biểu tại buổi làm việc

 

Ông Nguyễn Đức Trung – Cục Trưởng Cục Viễn thông phát biểu tại buổi làm việc

 

Ông Nguyễn Văn Tạo – Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở phát biểu tại buổi làm việc

Tin tức khác: