Thứ Ba, 19/02/2019 09:25 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác xuất bản sách phục vụ thông tin đối ngoại

Chiều ngày 19/01/2018, tại Hội nghị Cộng tác viên năm 2018 và ra mắt bộ sách Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức tại Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thừa quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho Nhà xuất bản về thành tích trong công tác xuất bản sách phục vụ thông tin đối ngoại.

20180119-m06.JPG
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhà xuất bản TT&TT

Thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020…,  trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giao, Nhà xuất bản đã tập trung tổ chức biên soạn, biên tập, hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, tổ chức họp báo để tuyên truyền và xuất bản sách phục vụ thông tin đối ngoại, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền, biên giới, lãnh thổ quốc gia; về lịch sử - văn hóa, quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới...chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong và ngoài nước về tình yêu quê hương, biển, đảo của Tổ quốc; tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam.

Tiêu biểu trong số các đầu sách phục vụ thông tin đối ngoại của Nhà xuất bản trong những năm qua là hàng chục đầu sách tiếng Việt và song ngữ Việt - Anh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia; Bộ sách Kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (11 cuốn); Tuyển thơ “Đợi anh về” (kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga). Đặc biệt, năm 2017, Nhà xuất bản đã phối hợp kịp thời với Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ biên soạn, xuất bản Bộ sách nhân Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2017), 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (2007 - 2017), v.v...

Nhà xuất bản cũng đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Có không ít các đầu sách của Nhà xuất bản đã được dịch và xuất bản bằng các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Campuchia,...  

Để ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; ngày 28/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1114/QĐ-TTg tặng Bằng khen cho Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về thành tích trong tác xuất bản sách Thông tin đối ngoại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và Bảo vệ Tổ quốc.

Đây là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với Tập thể Lãnh đạo và cán bộ viên chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, và là động lực để Nhà xuất bản nỗ lực hơn nữa trong việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất bản sách phục vụ thông tin đối ngoại nói riêng và hoạt động xuất bản nói chung./.