Thứ Hai, 19/08/2019 04:29 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
NXB Thông tin & Truyền thông tham gia Hội sách Mùa Thu năm 2018

 

Sáng ngày 22/8/2018, tại Công viên Thống nhất (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ khai mạc Hội sách Mùa Thu năm 2018. Tới dự buổi lễ có ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam; cùng các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo các NXB, đơn vị phát hành sách trên toàn quốc và đông đảo bạn đọc thủ đô.

 http://admin.nxbthongtintruyenthong.vn/files/anh-tintuc-NXBTTTT/2018/Hoi_sach_mua_thu_2018/IMG_9322(1).jpg

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo                                                                   phát biu khai mc Hi sách Mùa Thu năm 2018

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng việc tổ chức Hội sách Mùa thu năm 2018 với mục tiêu “xây dng phong trào đc sách trong xã hi, góp phn xây dng có hiu qu thế h đc tương lai”, việc đẩy mạnh tổ chức các chương trình, hoạt động về sách dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp cho người dân có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với sách và tìm hiểu sách, để qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc giáo dục và hình thành nhân cách con người, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0.

Hội sách cũng là dịp để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình và tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng. Đồng thời, thông qua hoạt động mua bán tại Hội sách cũng góp phần làm tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và là cầu nối gắn kết giữa các hoạt động xuất bản với các hoạt động thông tin, truyền thông khác.

 http://admin.nxbthongtintruyenthong.vn/files/anh-tintuc-NXBTTTT/2018/Hoi_sach_mua_thu_2018/IMG_9336(1).jpg  

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo                                                                 cùng các đi biu ct băng khai mc Hi sách Mùa Thu năm 2018

Đến với Hội sách Mùa Thu năm 2018, gian trưng bày giới thiệu sách của NXB Thông tin & Truyền thông rất nhộn nhịp với các chương trình giảm giá sách từ 30% đến 50% giá bìa. Đặc biệt gian hàng của NXB Thông tin & Truyền thông được sắp xếp thành từng không gian riêng cho các mảng sách thông tin đối ngoại, sách tuyên truyền về chủ quyền Biển, Đảo; sách khoa học kỹ thuật về Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; sách về Báo chí - Xuất bản; sách dành cho thiếu nhi; sách phổ biến kiến thức về Pháp luật - Kinh tế - Xã hội,… giúp cho bạn đọc dễ tra cứu tìm kiếm.

  http://admin.nxbthongtintruyenthong.vn/files/anh-tintuc-NXBTTTT/2018/Hoi_sach_mua_thu_2018/IMG_9377(1).jpg

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo                                                                 thăm gian hàng sách của NXB Thông tin & Truyn thông

  http://admin.nxbthongtintruyenthong.vn/files/anh-tintuc-NXBTTTT/2018/Hoi_sach_mua_thu_2018/IMG_9389(1).jpg

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo cùng các đi biểu chp nh lưu nim ti gian hàng sách của NXB Thông tin & Truyn thông

Hội sách Mùa Thu năm 2018 đã thu hút sự tham gia của 45 đơn vị với hơn 55 gian hàng, tạo không gian sách đa dạng, phong phú, phục vụ mọi nhu cầu của bạn đọc. Một sự kiện đầy ý nghĩa nữa của Hội sách là quyên góp sách cũ tặng các em nhỏ vùng cao Tả Gia Khâu (Mường Khương, Lào Cai). 

Các hoạt động của Hội sách Mùa Thu năm 2016 diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2018./.

Mt s hình nh ca Hi sách Mùa Thu năm 2018 và bn đc                                                     thăm quan gian hàng sách của NXB Thông tin & Truyn thông

Sáng ngày 22/8/2018, ti Công viên Thng nht (Hà Ni), B Thông tin và Truyn thông t chc l khai mc Hi sách Mùa Thu năm 2018. Ti d buổi lễ có ông Hoàng Vĩnh Bo - Th trưởng B Thông tin và Truyn thông; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam; cùng các đng chí Lãnh đo các đơn v chc năng thuc B Thông tin và Truyn thông, Lãnh đo các NXB, đơn v phát hành sách trên toàn quc và đông đo bn đc th đô.

 

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo phát biu khai mc Hi sách Mùa Thu năm 2018

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng việc tổ chức Hội sách Mùa thu năm 2018 với mục tiêu “xây dng phong trào đc sách trong xã hi, góp phn xây dng có hiu qu thế h đc tương lai”, việc đẩy mạnh tổ chức các chương trình, hoạt động về sách dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp cho người dân có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với sách và tìm hiểu sách, để qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc giáo dục và hình thành nhân cách con người, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0.

Hi sách cũng là dp đ các đơn v hot đng trong lĩnh vc xut bn và phát hành có cơ hi qung bá, gii thiu sn phm ca mình và t chc các hot đng tri ân khách hàng. Đng thi, thông qua hot đng mua bán ti Hi sách cũng góp phn làm tăng trưởng hot đng sn xut kinh doanh ca các nhà xut bn, đơn v phát hành và là cu ni gn kết gia các hot đng xut bn vi các hot đng thông tin, truyn thông khác.

   

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo cùng các đi biu ct băng khai mc Hi sách Mùa Thu năm 2018

Đến vi Hi sách Mùa Thu năm 2018, gian trưng bày gii thiu sách ca NXB Thông tin & Truyn thông rt nhn nhp vi các chương trình gim giá sách t 30% đến 50% giá bìa. Đc bit gian hàng ca NXB Thông tin & Truyn thông được sp xếp thành tng không gian riêng cho các mng sách thông tin đối ngoại, sách tuyên truyền về chủ quyền Bin, Đo; sách khoa học kỹ thuật về Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; sách về Báo chí - Xuất bản; sách dành cho thiếu nhi; sách phổ biến kiến thức v Pháp lut - Kinh tế - Xã hội,… giúp cho bn đc d tra cu tìm kiếm.

  

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo thăm gian hàng sách của NXB Thông tin & Truyn thông

  

Th trưởng B Thông tin & Truyn thông Hoàng Vĩnh Bo cùng các đi biểu chp nh lưu nim ti gian hàng sách của NXB Thông tin & Truyn thông

Hội sách Mùa Thu năm 2018 đã thu hút sự tham gia của 45 đơn vị với hơn 55 gian hàng, tạo không gian sách đa dạng, phong phú, phục vụ mọi nhu cầu của bạn đọc. Một sự kiện đầy ý nghĩa nữa của Hội sách là quyên góp sách cũ tặng các em nhỏ vùng cao Tả Gia Khâu (Mường Khương, Lào Cai). 

Các hot đng ca Hi sách Mùa Thu năm 2018 din ra t ngày 22/8 đến ngày 26/8/2018./.

Mt s hình nh ca Hi sách Mùa Thu năm 2018 và bn đc thăm quan gian hàng sách của NXB Thông tin & Truyn thông

 

HL.

Tin tức khác: