Thứ Năm, 17/10/2019 05:14 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ sách gồm 2 tập “Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu thế kỷ XXI”

 

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW (về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế) và Nghị quyết số 19-NQ/TW (về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập), ngày 12/6/2019, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Hội Khuyến học Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ XXI”.

Hội thảo đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý từ các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong cả nước gửi về tham luận, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về phát triển giáo dục đào tạo theo tinh thần của các nghị quyết nói trên. Từ đó, các tác giả kiến nghị lên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành liên quan về hướng quy hoạch mạng lưới giáo dục và đào tạo của đất nước trong thời gian tới.

Nhằm phục vụ tài liệu cho Hội thảo cũng như đáp ứng nhu cầu của độc giả trong và ngoài nước, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tuyển chọn các bài tham luận, biên tập và xuất bản bộ sách gồm 2 tập: “Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu thế kỷ XXI (tập 1, 2).

Đây là bộ tài liệu Kỷ yếu Hội thảo hữu ích để phục vụ tra cứu, tham khảo cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển giáo dục đào tạo.


Bìa sách Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu thế kỷ XXI - Tập 1


Bìa sách Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu thế kỷ XXI - Tập 2


Tin tức khác: