Thứ Hai, 30/11/2020 21:04 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các hoạt động của NXB
Tôn vinh người lao động tiêu biểu và Điển hình tiên tiến ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020

Sáng ngày 16/7/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình đại diện cho 8 vạn đoàn viên công đoàn ngành TT&TT đã đọc bài báo công bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác với đất nước, với nhân dân nói chung và ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng. Bài báo công đã nêu những thành tích, kết quả nổi bật mà Ngành đã đạt được trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016 - 2020.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vinh dự có 01 cá nhân được tôn vinh Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 là đồng chí Mai Quốc Bảo - Biên tập viên hạng II, Ban Biên tập sách Chính trị - Kinh tế - Xã hội và 01 cá nhân được tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 là đồng chí Trương Minh Đức - Biên tập viên Ban Biên tập sách Khoa học - Kỹ thuật. Đây là những cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và có nhiều sáng kiến được ghi nhận trong thời gian qua.

 

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Nguyễn Văn Phương (bên trái), Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình (bên phải) trao Chứng nhận và hoa cho đoàn viên Công đoàn Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, ngày 17/7/2020

Năm 2020 là năm thứ 5 Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT. Việc tổ chức Tôn vinh Người lao động tiêu biểu là sự ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của không chỉ của các cá nhân được tôn vinh, mà là của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TT&TT.

Người Lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 Mai Quốc Bảo, sáng ngày 17/7/2020.Lễ tôn vinh Người lao động tiêu biểu ngành TT&TT năm 2020 có 196 lao động tiêu biểu được bình chọn từ hơn 8 vạn người lao động trong toàn Ngành. Đây là những cán bộ, biên tập viên, phóng viên, chuyên viên, giảng viên, kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên kinh doanh, bán hàng, công nhân quản lý vận hành dây máy, nhân viên phát thư báo… tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào lao động sáng tạo, thi đua sáng kiến cải tiến… trên 5 lĩnh vực là bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lễ Tôn vinh Người Lao động tiêu biểu được tổ chức trang trọng tại Phòng Khánh tiết, Khách sạn La Thành - Hà Nội (Văn phòng Chính phủ). Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ tôn vinh Người Lao động tiêu biểu trong sáng ngày 17/7/2020:

 

Đông chí Trương Minh Đức (thứ 2 từ trái sang) vinh dự được nhận danh hiệu Người Lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2020

 

Đại diện Lãnh đạo Bộ và Công đoàn TT&TT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Người Lao động tiêu biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 17/7/2020

 

Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình và các Phó Giám đốc NXB Thông tin và Truyền thông: Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Công đoàn), Ông Ngô Tấn Đạt (Phó Chủ tịch Công đoàn NXB) chúc mừng Người Lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 Mai Quốc Bảo, sáng ngày 17/7/2020