Thứ Năm, 25/04/2019 14:44 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Đại học - Cao đẳng
  • Giáo trình chuyển mạch và định tuyến
    Khổ sách: 17x24
    Số trang: 452
    Năm xuất bản: 2011
    Giá bán: 87.000 VND

 

Trong bối cảnh nền kinh tế thông tin, Mạng máy tính ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, việc quản trị và cấu hình cho các thiết bị mạng như thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch là nhiệm vụ không thể thiếu khi triển khai hệ thống mạng.
Cuốn sách “Giáo trình chuyển mạch và định tuyến” được xuất bản nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức, kỹ năng và các vấn đề liên quan đến chuyển mạch và định tuyến như: môi trường làm việc, giao thức, phương thức làm việc của các thiết bị chuyển mạch, cách đánh địa chỉ IP và phân lớp địa chỉ IP; Kỹ thuật định tuyến tĩnh, định tuyến động và các giao thức định tuyến động cũng như cách thức cấu hình và quản trị các thiết bị định tuyến trong môi trường mạng…
Nội dung cuốn sách bao gồm 02 phần, được trình bày trong 11 chương:
 Phần 1. Chuyển mạch
            Chương 1. Tổng quan về mạng nội bộ - LAN
            Chương 2. Vận hành thiết bị trong mạng LAN
             Chương 3. Mạng nội bộ ảo - VLAN
             Chương 4. Giao thức cây bao phủ
Phần 2. Định tuyến
            Chương 5. Địa chỉ IP và phân mạng con
            Chương 6. Vận hành Router Cisco
            Chương 7. Định tuyến tĩnh và con đường kết nối trực tiếp
            Chương 8. Chính sách kiểm soát truy cập 
            Chương 9. Giao thức định tuyến 
            Chương 10. Định tuyến trên hệ thống có phân chia mạng con với mặt nạ thay đổi
            Chương 11. Cấu hình kết nối mạng diện rộng - WAN
Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Giáo trình chuyển mạch và định tuyến
Ý kiến của bạn