Thứ Năm, 25/04/2019 15:27 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Viễn Thông
  • Viba số (02 tập)
    Khổ sách: 19 x 27
    Số trang: 730
    Năm xuất bản: 2010
    Giá bán: 150.000 VND

Bộ sách Viba số gồm 02 tập, cung cấp những kiến thức rất cơ bản về lý thuyết truyền dẫn tín hiệu số, thiết kế tuyến, thiết bị viba số…

Tập 1 trình bày từ chương 1 đến chương 6:

Chương 1: Giới thiệu các hệ thống số

Chương 2: Bộ mã hóa/Bộ giải mã nguồn sử dụng điều xung mã (PCM) và các kỹ thuật liên quan đến PCM

Chương 3: Ghép kênh số

Chương 4: Rung pha và trôi pha trong các mạng số

Chương 5: Xử lý tín hiệu băng gốc

Chương 6: Điều chế số và giải điều chế số

Giá bìa là 80.000 đồng

Tập 2 trình bày từ chương 7 đến chương 11:

Chương 7: Các hệ thống Viba số và các chỉ tiêu chất lượng

Chương 8: Truyền sóng và các kênh pha đinh

Chương 9: Kỹ thuật vô tuyến tầm nhìn thẳng

Chương 10: Nhiễu và phân bố tần số

Chương 11: Thiết bị viba số và đo thử hệ thống

Giá bìa là 70.000 đồng

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Viba số (02 tập)
Ý kiến của bạn