Chủ Nhật, 15/12/2019 15:19 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Báo chí - Xuất bản
 • Biên tập viên hạng II - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
  Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Khổ sách: 16x24cm
  Số trang: 750
  Năm xuất bản: 2019
  Giá bán: 240.000 VND

Báo chí, xuất bản có vai trò quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội với nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, định hướng tư tưởng, phản ánh hiện thực, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư với các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ cao, sự xuất hiện của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại và sự đa dạng, bùng nổ về thông tin đòi hỏi báo chí, xuất bản cần đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền; phóng viên, biên tập viên cần có phẩm chất chính trị trong sáng, ý thức trách nhiệm công dân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-BTTTT ngày 17/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) đã tổ chức biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Biên tập viên hạng II - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp”. Cuốn sách đã được các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sỹ và các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực báo chí, xuất bản; có kinh nghiệm chuyên môn thực tế tại các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, các tòa soạn báo, nhà xuất bản, đài phát thanh - truyền hình… tham gia biên soạn.

 Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản; bồi dưỡng và rèn luyện các kiến thức nghề nghiệp chuyên ngành và nâng cao ý thức, thái độ, đạo đức đúng đắn trong hoạt động nghề nghiệp; tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của Biên tập viên hạng III lên Biên tập viên hạng II. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 6 chuyên đề;

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành, bao gồm 10 chuyên đề.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các biên tập viên hạng II, biên tập viên hạng III nói riêng và bạn đọc quan tâm nói chung lĩnh hội những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, phát triển năng lực, chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ và đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương lai.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Biên tập viên hạng II - Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Ý kiến của bạn