Thứ Năm, 25/04/2019 15:28 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bưu Chính
  • Bưu chính điện tử
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 228
    Năm xuất bản: 2012
    Giá bán: 45.000 VND

Bưu chính điện tử là một dịch vụ WEB cơ bản, đây là một cuộc cách mạng trong hướng đi mới của truyền thông giữa các nhà kinh doanh, giữa các chính phủ và giữa nhà kinh doanh với chính phủ. Đó là nơi mà mọi người có thể gửi và nhận thư, phân phối và thanh toán các hoá đơn và là nơi mà các doanh nhân có thể gửi đi các quảng cáo, thông báo, thư tín tới mọi người dân và các nhà doanh nghiệp đồng thời cũng nhận lại những thông tin từ nhiều hướng trong một môi trường đảm bảo và mang tính cá nhân cao. Cuốn sách “Bưu chính điện tử” của TS. Nguyễn Đăng Hậu và ThS. Ao Thu Hoài sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về bưu chính điện tử.

Cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Giới thiệu về Internet, www, trang Web

Chương 2: Khái niệm về thương mại điện tử

Chương 3: Kinh doanh thương mại điện tử

Chương 4: Khái quát về Bưu chính điện tử

Chương 5: Hoạt động của Bưu chính điện tử

Chương 6: Các điều kiện cần thiết cho phái triển Bưu chính điện tử.

Hy vọng, cuốn sách sẽ là tư liệu cần thiết cho các lãnh đạo, các cản bộ quản lý của các cơ quan, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chỉnh - Viễn thông Việt Nam, các nhà quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Bưu chính, các cản bộ phụ trách công tác vận hành và khai thác mạng lưới Bưu chỉnh; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các giáo viên, các học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo chuyên ngành Bưu điện và những người quan tâm đến vấn đề này.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Bưu chính điện tử
Ý kiến của bạn