Thứ Năm, 25/04/2019 15:01 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Viễn Thông
  • Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 410
    Năm xuất bản: 2007
    Giá bán: 63.000 VND

Mạng viễn thông thế hệ sau (NGN) là một hướng phát triển tất yếu, hội tụ giữa dịch vụ thoại và số liệu, mạng cố định và di động trên cùng một hệ thống viễn thông. Trong đó, các tổng đài đa dịch vụ là một nút mạng giữ vị trí trung tâm, phức tạp nhất trong cấu trúc phân lớp của mạng NGN, thực hiện chức năng trong lớp điều khiển.

Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng thể về mạng NGN; nguyên tắc tổ chức và cung cấp dịch vụ của các tổng đài đa dịch vụ; các giao thức báo hiệu sử dụng cho tổng đài đa dịch vụ; các giải pháp công nghệ của các hãng nổi tiếng, trong đó có giải pháp SURPASS của Siemens đang được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai trên mạng viễn thông quốc gia…Cuốn sách là tài liệu cần thiết đối với các nhà quản lý, các cán bộ, kỹ sư trực tiếp triển khai, điều hành và phát triển mạng lưới viễn thông.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau
Ý kiến của bạn