Thứ Tư, 26/06/2019 11:42 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quản trị - Kinh doanh
 • Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập FTA
  Tác giả: PGS.TS Phạm Thị Hồng Yến
  Khổ sách: 14.5*20.5cm
  Số trang: 240
  Năm xuất bản: 2018
  Giá bán: 65.000 VND

Nội dung cuốn sách phân tích, đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam, từ đó đề xuất định hướng giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền vững, hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030. Cuốn sách bao gồm 05 chương:

Chương 1: Tổng quan về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chương 2: Thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.

Chương 3: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam

Chương 4: Các nhân tố chủ yếu cần tập trung để cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nám

Chương 5: Định hướng, giải pháp đẩy mạnh, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập FTA
Ý kiến của bạn