Thứ Tư, 22/05/2019 09:32 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quản trị - Kinh doanh
 • CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
  Tác giả: Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán
  Khổ sách: 16x24
  Số trang: 736
  Năm xuất bản: 2017
  Giá bán: 350.000 VND

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp thay thế cho Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.
Nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân nắm được nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (nay là Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính) và Công ty CP Thương mại Dịch vụ TPS tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được ban hành lần này đã bổ sung các nghiệp vụ kinh tế mà các quy định trước đó chưa đề cập đến, thống nhất biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị để đơn vị cấp trên thực hiện xét duyệt quyết toán Ngân sách Nhà nước. Thông tư áp dụng cho các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, đơn vị có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước. Ngoài nội dung Thông tư, cuốn sách đưa ra các chứng từ hồ sơ hướng dẫn, các sơ đồ hạch toán kế toán theo các phần hành nghiệp vụ, đặc biệt là các ví dụ minh họa tập trung vào các tình huống gắn với các quy định mới của Thông tư.
Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; đồng thời, là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và tham gia các kỳ thi liên quan đến lĩnh vực kế toán nhà nước.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Ý kiến của bạn