Thứ Tư, 22/05/2019 10:40 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quản trị - Kinh doanh
 • Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể
  Tác giả: Yumiko Kawanishi
  Khổ sách: 14.5*20.5cm
  Số trang: 275
  Năm xuất bản: 2018
  Giá bán: 120.000 VND

Con người khi làm việc tại các doanh nghiệp đều dành quá nửa thời gian trong một ngày tại văn phòng. Do đó, môi trường làm việc có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm thế con người. Có lẽ, nhiều tổ chức đang nhận thấy việc cải tổ môi trường làm việc đang là một nhiệm vụ cấp bách. Tuy nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi điều đó dưới hình thức mệnh lệnh từ trên xuống ( Top - Down ) mà không có sự đồng lòng của các nhân viên.

Môi trường văn hóa làm việc thực tế là được tạo ra bởi suy nghĩ của các cá nhân và có được sự thấu hiểu và đồng thuận từ dưới lên ( bottom - up ) của hiện trường là vô cùng quan trọng.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể
Ý kiến của bạn