Thứ Ba, 26/05/2020 13:33 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
  • Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức
    Khổ sách: 24 x 20
    Số trang: 190
    Năm xuất bản: 2015
    Giá bán: 120.000 VND

GT.TS.NGND. Trần Văn Bính là người đã có nhiều năm tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa và con người. Các bài viết của giáo sư, dù ra đời tại các thời điểm khác nhau, đều hướng tới việc nghiên cứu và khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Cuốn sách “Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức”  gồm 2 nội dung chính: Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa và Di sản Hồ Chí Minh về đạo đức. Qua các bài viết nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau, tác giả mong muốn giới thiệu những tư tưởng cơ bản nhất, sát thực nhất đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người; gắn việc nghiên cứu, học tập các tư tưởng của Người với việc giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp thiết về văn hóa, con người ở nước ta hiện nay.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức
Ý kiến của bạn