Thứ Ba, 23/04/2019 11:17 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Đại học - Cao đẳng
  • Giáo trình Kỹ thuật đồ họa
    Khổ sách: 16 x 24
    Số trang: 260
    Năm xuất bản: 2010
    Giá bán: 45.700 VND

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc các lý thuyết cơ sở về đồ họa máy tính, từ các kiến thức cơ bản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác, ký tự... đến các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ hoạ trong không gian 2D và 3D... Bạn đọc lần lượt làm quen với thế giới màu sắc thông qua các hệ màu: RGB, CMYK, HSV.... Phức tạp hơn nữa là các phép chiếu, các phương pháp xây dựng đường cong và mặt cong cho đối tượng. Cuối cùng, bạn đọc tìm hiểu về ánh sáng và hình học fractal. Giáo trình gồm 9 chương với nội dung như sau:

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ họa

Chương 2: Các giải thuật sinh thực thể cơ sở

Chương 3: Các phép biến đổi đồ họa

Chương 4: Các giải thuật đồ họa cơ sở

Chương 5: Phép chiếu - Projection

Chương 6: Màu sắc trong đồ họa

Chương 7: Đường cong và mặt cong trong 3D

Chương 8: Ánh sáng

Chương 9: Hình học Fractal

Mỗi chương trình bày một vấn đề từ đơn giản đến phức tạp về cơ sở nền tảng cho ngành kỹ thuật đồ hoạ. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập kiểm tra nhằm giúp bạn đọc tổng hợp lại kiến thức vừa học được. Bài tập gồm hai dạng: dạng tính toán và dạng lập trình, đối với dạng lập trình bạn đọc có thể viết bằng C/C++ hay BC, thậm chí bằng VB đều được. Cuối giáo trình có phần Phụ lục gồm các hướng dẫn làm bài tập lập trình, ngôn ngữ hay dùng ở đây là C/C++ hay BC.

Với bố cục rõ ràng, hình ảnh phong phú và đa dạng, giáo trình sẽ cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các thông tin hữu ích và có tính thực tiễn cao về môn kỹ thuật đồ họa.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Giáo trình Kỹ thuật đồ họa
Ý kiến của bạn