Thứ Ba, 30/11/2021 19:22 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
 • Hệ thống hóa văn bản qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông
  Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Khổ sách: 14.5x20,5cm
  Số trang: 400
  Năm xuất bản: 2015
  Giá bán: 86.000 VND
Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Hệ thống hóa văn bản qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông
Ý kiến của bạn