Thứ Tư, 13/11/2019 13:40 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
  • Hồ Chí Minh một cốt cách văn hóa Việt Nam
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 156
    Năm xuất bản: 2019
    Giá bán: 55.000 VND

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chỉ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách "Hồ Chí Minh một cốt cách văn hóa Việt Nam" do PGS, TS. Lê Đình Cúc - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tập hợp, biên soạnh trên cơ sở những bài viết của mình trong nhiều năm qua. Với tình cảm kính yêu Bác Hồ, tác giả tập trung nghiên cứu, giới thiệu một phần trong di sản văn hóa mà Người để lại cho dân tộc ta, đất nước ta, đặc biệt là những giá trị thiêng liêng toát lên từ bản Di chúc lịch sử.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Hồ Chí Minh một cốt cách văn hóa Việt Nam
Ý kiến của bạn