Thứ Ba, 23/04/2019 11:36 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
  • Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 328
    Năm xuất bản: 2017
    Giá bán: 75.000 VND

Trong những năm qua, hoạt động báo chí phát triển cả về tốc độ, quy mô và chất lượng, bao gồm 4 loại hình báo chí: Báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, góp phần vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Để tạo cơ sở cho hoạt động báo chí đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và theo đúng luật pháp, Nhà nước đã ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho hoạt động báo chí ngày càng phát triển.

Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, các cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan báo chí nắm vững chính sách pháp luật của Nhà nước về báo chí để vận dụng vào công tác.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản cuốn sách “Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành”.         Nội dung cuốn sách bao gồm:

- Luật báo chí 2016

- Luật quảng cáo (Trích về lĩnh vực báo chí)

- Một số Nghị định, Thông tư về lĩnh vực báo chí.

Hy vọng, cuốn sách sẽ giúp ích thiết thực cho cơ quan quản lý, các lãnh đạo, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trên toàn quốc. Đồng thời, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các giảng viên, sinh viên các cơ sở đào tạo chuyên ngành về báo chí và những người quan tâm đến vấn đề này. 

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ý kiến của bạn