Thứ Năm, 25/04/2019 14:47 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Viễn Thông
  • Luật Viễn thông và các Nghị định thi hành
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 200
    Năm xuất bản: 2012
    Giá bán: 40.000 VND

Cuốn sách gồm 03 nội dung: Luật Viễn thông, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông; Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Viễn thông.
Với cách trình bày đơn giản, dễ hiểu; hy vọng cuốn sách sẽ là tư liệu thực sự hữu ích cho các cán bộ công chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan quản lý nhà nước, các cán bộ làm công tác quản lý, hoạch định chính sách của các Bộ, Ngành và địa phương; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực Viễn thông tại Việt Nam.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Luật Viễn thông và các Nghị định thi hành
Ý kiến của bạn