Thứ Tư, 26/06/2019 11:53 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Giáo trình, tài liệu học tập
 • Lý thuyết mạch
  Tác giả: PGS.TS Đôc Huy Giác - TS Phan Trọng Hanh - TS Phạm Minh Nghĩa
  Khổ sách: 19x27
  Số trang: 391
  Năm xuất bản: 2017
  Giá bán: 140.000 VND

 

 Trong lĩnh vực truyền thông,tin tức được truyền từ nơi phát tin đến nơi thu tin đều dưới dạng sóng điện từ truyền lan trong không gian tự do (thông tin vô tuyến) hoặc theo đường cáp ( cáp quang hoặc cáp đồng - thông tin hữu tuyến) để trang bị những kiến thức cơ bản về mạch điện, từ đó đi sâu nghiên cứu về các mạch kinh điển và phương pháp phân tích các mạch đó, đồng thời cung cấp cho sinh viên khả năng nghiên cứu các mạch tương tự, là cơ sở lý thuyết để phân tích các mạch số. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: “ Lý thuyết mạch” của các tấc giả PGS.TS Đôc Huy Giác, TS Phan Trọng Hanh, TS Phạm Minh Nghĩa.

 

        Nội dung cuốn sách được dùng trong 8 chương:

 

Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ bản về mạch điện

Chương 2: Mạch điện thuần trở - Phân tích mạch điện thuần trở

Chương 3: Mạch điện hình Sin - Phân tích mạch điện hình Sin bằng số phức

Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch điện - Phân tích mạch điện trong chế độ quá độ

Chương 5: Mạng 4 cực

Chương 6: Mạng lọc điện

Chương 7: Phân tích mạch điện tử - Phân tích mạch điện trên mô hình mạng nhiều cực.

Chương 8: Các phép biến đổi phổ tín hiệu dùng mạch phi tuyến

 

       Với ý nghĩa là một môn học nghiên cứu các hệ thống tạo và biến đổi tín hiệu, nội dung của cuốn sách tập trung nghiên cứu vào các phương pháp biểu diễn, phân tích, tính toán các hệ thống điện, tạo và biến đổitín hiệu dựa trên mô hình các thông số và các phần tử hợp thành điển hình thông qua các công cụ toán học như phương trình vi phân, phương trình ma trận, số phức, phép biến đổi Laplace.. cuốn sách còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Điện tử Viễn thông.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Lý thuyết mạch
Ý kiến của bạn