Thứ Hai, 21/01/2019 21:03 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quản trị - Kinh doanh
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ
  Tác giả: TS. Đặng Thị Việt Đức - ThS. Vũ Quang Kết - ThS. Phan Anh Tuấn
  Khổ sách: 16*24cm
  Số trang: 310
  Năm xuất bản: 2016
  Giá bán: 89.000 VND

Khi nền kinh tế phát triển theo định hướng thị trường và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại với thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã có những biển đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Những lý luận về tài chính tiền tệ cũng được hoàn thiện và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế.

Cuốn sách: “Lý thuyết tài chính tiền tệ” được xây dựng dựa trên quan điểm nhìn nhận hiện đại về hệ thống tài chính, tập trung vào thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian được nhấn mạnh hơn trước đây. Cuốn sách đưa ra nhiều kiến thức về tài chính, tiền tệ phổ biến ở các nước khác nhau để sinh viên và bạn đọc dễ dàng tìm hiểu và phân tích các vấn đề tài chính tiền tệ và áp dụng trong thực tế.

Nội dung cuốn sách bao gồm 8 chương:

Chương 1: Đại cương về tài chính tiền tệ

Chương 2: Thị trường tài chính

Chương 3: Các tổ chức tài chính trung gian

Chương 4: Tín dụng và lãi xuất tín dụng

Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Chương6:  Tài chính doanh nghiệp

Chương 7: Tài chính công

Chương 8: Tài chính quốc tế

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Lý thuyết tài chính tiền tệ
Ý kiến của bạn