Thứ Hai, 21/01/2019 20:48 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CNTT
  • Mạng thế hệ sau và tiến trình chuyển đổi
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 182
    Năm xuất bản: 2007
    Giá bán: 30.000 VND

Cuốn sách gồm 5 chương, đề cập tổng quan về mạng thế hệ sau NGN, cấu trúc mạng thế hệ sau; giới thiệu mạng viễn thông của một số nước trong khu vực; mạng đường trục Việt Nam và tiến trình chuyển đổi sang mạng thế hệ sau; và các dịch vụ mạng thế hệ sau

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Mạng thế hệ sau và tiến trình chuyển đổi
Ý kiến của bạn