Thứ Hai, 21/01/2019 20:19 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CNTT
  • Mạng vô tuyến tùy biến
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 244
    Năm xuất bản: 2007
    Giá bán: 38.000 VND

Mạng vô tuyến tuỳ biến là một kiểu mạng thông tin không dây rất linh hoạt. Đó là tập hợp của 2 hay nhiều thiết bị được trang bị khả năng nối mạng và truyền thông không dây. Các thiết bị như thế có thể giao tiếp với các nút mạng khác ngay lập tức trong dải vô tuyến hay một thiết bị vô tuyến khác ngoài dải vô tuyến của chúng – với điều kiện có các nút trung gian để chuyển tiếp thông tin nút nguồn đến nút đích.

Với mục đích cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn tổng quan về mạng vô tuyến tùy biến, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “ Mạng vô tuyến tùy biến” do TS. Nguyễn Hoàng Cẩm làm chủ biên.

          Cuốn sách đề cập đến các vấn đề về: Mạng không dây; tổng quan về mạng vô tuyến tùy biến; giao thức truy nhập trong mạng vô tuyến tuỳ biến; tổng quan về các giao thức định tuyến tuỳ biến; định tuyến đa phương trong mạng vô tuyến tuỳ biến; đặc tính truyền thông của mạng vô tuyến tuỳ biến; giải pháp TCP qua mạng vô tuyến tuỳ biến; vấn đề triển khai mạng vô tuyến tuỳ biến; và công nghệ bluetooth ứng dụng điển hình của mạng vô tuyến tuỳ biến.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Mạng vô tuyến tùy biến
Ý kiến của bạn