Thứ Ba, 26/05/2020 14:59 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Báo chí - Xuất bản
  • Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 204
    Năm xuất bản: 2014
    Giá bán: 50.000 VND

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là một nội dung quan trọng, một thành tố không tách rời trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cho những người làm làm báo có thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn tầm vóc báo chí Hồ Chí Minh, những quan điểm báo chí của Bác. Từ đó, người làm báo có cơ sở xây dựng chiến lược báo chí trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách bao gồm 03 phần: Phác thảo sơ lược sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh trên những nét lớn; Khảo sát và xác lập một cách hệ thống những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sang tạo báo chí.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn