Thứ Tư, 13/11/2019 14:58 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
 • Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia
  Tác giả: PGS, TS Nguyễn Xuân Thiên
  Khổ sách: 14.5*20.5cm
  Số trang: 275
  Năm xuất bản: 2019
  Giá bán: 75.000 VND

Phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt an ninh chính trị sâu sắc; bởi lẽ là hai nước láng giềng truyền thống và có quan hệ lịch sử lâu dài; tuy trải qua những bước thăng trầm; nhưng quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Nghiên cứu quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia ngoài ý nghĩa về mặt lý luận còn có ý nghĩa thực tiễn lâu dài. Các cửa khẩu giao thương lớn giữa hai nước đều tập trung gần các trung tâm kinh tế lớn của hai nước - có đường giao thông khá thuận lợi, đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại, trở thành những cầu nối trong các chương trình hợp tác tiểu vùng và hội nhập với khu vực và thế giới.

            Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Campuchia từ năm 2005 đến nay không ngừng phát triển và được nâng lên một tầm cao mới. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia được thể hiện qua hai lĩnh vực chủ yếu: quan hệ thương mại và quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ quan hệ kinh tế đã chuyển sang hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Campuchia theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Nhằm góp phần làm rõ hơn quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với nhóm tác giả xuất bản cuốn sách “Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia: Thực trạng và triển vọng”.

            Bố cục của cuốn sách bao gồm 4 chương, Nội dung các chương như sau:

            Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia.

            Chương 2: Nhìn lại quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong thập niên đầu thế kỷ XXI.

            Chương 3: Thực trạng quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia.

            Chương 4: Triển vọng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia.

Ngoài ra, phần phụ lục giới thiệu một số bài nghiên cứu về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia
Ý kiến của bạn