Thứ Tư, 13/11/2019 14:03 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
  • Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 384
    Năm xuất bản: 2019
    Giá bán: 119.000 VND

Trong suốt quá trình phát triển của quốc gia, dân tộc, đặc biệt trong thời kỳ hiện đại, Việt Nam và Campuchia luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực này có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước xét trên nhiều phương diện, là một bộ phận quan trọng trong chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại và “láng giềng hữu nghị” của mỗi nước. Vì vậy, việc củng cố, thúc đẩy các mối quan hệ song phương, nhất là quan hệ với các nước láng giềng, khu vực cũng như giữa hai nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế của cả Campuchia và Việt Nam.

   Cuốn  sách Quan hệ  Việt  Nam  -  Campuchia từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay gồm 15 bài viết của TS Trần Xuân Hiệp cùng một số tác giả khác đề cập đến mối quan hệ truyền thống và đương đại của hai nước láng giềng liền sông liền biển Việt Nam - Campuchia trên các lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, ngoại giao, phân tích nhu cầu hợp tác và phát triển của hai nước…

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay
Ý kiến của bạn