Thứ Năm, 25/04/2019 14:53 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CNTT
  • Quản lý viễn thông và công nghệ thông tin – những vấn đề cần quan tâm
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 258
    Năm xuất bản: 2006
    Giá bán: 39.000 VND

Cùng với quá trình đổi mới và phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã từng bước xây dựng và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, đồng thời, từng bước tổ chức lại bộ máy quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển của nhiều ngành kinh tế xã hội khác. Vấn đề đặt ra là phải quản lý viễn thông và công nghệ thông tin như thế nào để mang lại hiệu quả

Cuốn sách Quản lý viễn thông và công nghệ thông tin – những vấn đề cần quan tâm là kết quả tổng hợp nghiên cứu của tác giả TS. Nguyễn Ngô Việt về các vấn đề trong quản lý viễn thông và công nghệ thông tin đang được xã hội nói chung, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin nói riêng rất quan tâm. Chẳng hạn như vấn đề về giá cước viễn thông, cạnh tranh và độc quyền trong viễn thông, kết nối mạng, dịch vụ phổ cập, quản lý nhà nước đối với viễn thông, chi phí viễn thông, định giá cước Internet, các hệ thống thông tin, chiến lược kinh doanh điện tử, vị trí và vai trò của giám độc công nghệ thông tin, phương pháp đánh giá và thuyết minh các dự án đầu tư IT, thiết kế lại quá trình kinh doanh, kiến trúc IT và các mô hình điện toán, quản lý máy tính và các nguồn dữ liệu,…

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Quản lý viễn thông và công nghệ thông tin – những vấn đề cần quan tâm
Ý kiến của bạn