Thứ Tư, 26/06/2019 10:37 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quản trị - Kinh doanh
 • Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến
  Tác giả: TS. Trần Thị Thập
  Khổ sách: 14.5x20.5
  Số trang: 281
  Năm xuất bản: 2018
  Giá bán: 85.000 VND

Hiện nay các chủ đề như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0), kinh tế chia sẻ, Internet vạn vật (IoT), công nghệ chuỗi khối (blockchain)… đang rất nóng bỏng trên toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Bán lẻ trực tuyến là một trong những hình thức của TMĐT. Bán lẻ trực tuyến là những hoạt động liên quan trực tiếp đến việc bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng, được thực hiện qua Internet.

Cuốn sách Quản trị Kinh doanh bán lẻ trực tuyến sẽ là công cụ để sinh viên và những bạn đọc khác tiếp cận các vấn đề chuyên môn của lĩnh vực bán lẻ trực tuyến. Nội dung cuốn sách giúp người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản và cốt lõi nhất về quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến. Thông qua cuốn sách, bạn đọc cũng có thể cập nhật tình hình thị trường, công nghệ, kỹ thuật kinh doanh bán lẻ trực tuyến. Một số tác nghiệp bán lẻ trực tuyến cũng được hướng dẫn và minh họa cụ thể, từ đó giúp hình thành các kỹ năng kinh doanh bán lẻ trực tuyến như: lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tuyến; thực hiện các tác nghiệp mua hàng, quản trị hàng hóa, bán hàng và marketing, vận chuyển, phân phối, thanh toán và quan hệ khách hàng trực tuyến.

Với cách tiếp cận như vậy, cuốn sách được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về quản trị bán lẻ

Chương 2: Bán lẻ trực tuyến

Chương 3: Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh bán lẻ trực tuyến

Chương 4: Website và hệ thống thông tin bán lẻ trực tuyến.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến
Ý kiến của bạn