Thứ Ba, 23/07/2019 20:09 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Khác
 • Sổ tay an toàn vệ sinh viên tại cơ sở
  Tác giả: Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt nam
  Khổ sách: 14,5x20,5
  Số trang: 188
  Năm xuất bản: 2017
  Giá bán: 68.000 VND

 

 Rõ ràng ở đâu có sản xuất, có con người làm việc thì ở đó phải tiến hành công tác An toàn vệ sinh lao động. Bởi vậy An toàn lao động, Vệ sinh lao động trước hết là phạm trù của sản xuất, gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động. Mặt khác nhờ chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ mà công tác An toàn vệ sinh lao động có một hệ quả xã hội và nhân đạo rất to lớn.

          Nhằm giúp cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở nắm vững và triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt nam xuất bản, phát hành cuốn “ Sổ tay An toàn, vệ sinh viên tại cơ sở” nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính:

 

        Phần I: Qui định của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 

        Phần II: Một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại cơ sở.

 

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Sổ tay an toàn vệ sinh viên tại cơ sở
Ý kiến của bạn