Thứ Năm, 25/04/2019 15:48 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Khác
  • Sổ tay An toàn vệ sinh viên
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 178 trang
    Năm xuất bản: 2015
    Giá bán: 80.000 VND

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu của công tác an toàn, vệ sinh lao động là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, hành chính, kinh tế - xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một điều kiện làm việc tiện nghi, thuận lợi và ngày càng được hoàn thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hạn chế ốm đau và giảm sút sức khỏe cũng như những thiệt hại khác nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người lao động, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng xuất lao động.

   Nhằm giúp cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở nắm vững và triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần hạn chế tối đa bệnh nghề nghiệp, các vụ tai nạn lao độngvà cháy nổ hàng năm, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông hợp tác cùng chuyên gia Trần Ngọc Lân biên soạn và ấn hành cuốn sách  « Sổ tay An toàn vệ sinh viên » nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính :

 

   Phần 1 : Qui định của NHà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động

  Phần 2 : Một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu thật sự hữu ích đối với các cán bộ công đoàn cơ sở, các cán bộ quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Sổ tay An toàn vệ sinh viên
Ý kiến của bạn