Thứ Năm, 25/04/2019 14:44 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Viễn Thông
  • Sổ tay kỹ thuật dành cho công nhân viễn thông
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 250
    Năm xuất bản: 2009
    Giá bán: 47.000 VND

Cuốn sách sẽ giúp công nhân viễn thông - những người trực tiếp thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống mạng viễn thông - tra cứu, tham khảo, tích lũy kiến thức và vận dụng vào xử lý các sự cố một cách nhanh chóng, để mạng viễn thông luôn hoạt động ổn định.

Nội dung sách được xây dựng một cách gắn gọn, súc tích, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của người lao động và được chia thành 9 phần cụ thể:

Chương 1: Kiến thức cơ sở về linh kiện điện tử

Chương 2: Kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện

Chương 3: Kiến thức cơ sở về truyền dẫn số

Chương 4: Kiến thức cơ sở về cáp thông tin

Chương 5: Kiến thức cơ sở về thiết bị đầu cuối

Chương 6: Kiến thức cơ sở về tổng đài

Chương 7: Kỹ thuật IP

Chương 8: Kiến thức đo lường

Chương 9: Kiến thức an toàn lao động.

 

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Sổ tay kỹ thuật dành cho công nhân viễn thông
Ý kiến của bạn