Thứ Sáu, 20/09/2019 22:57 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Khác
  • Tài liệu Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
    Khổ sách: 14,5 x 20,5
    Số trang: 182
    Năm xuất bản: 2015
    Giá bán: 90.000 VND

Công tác An toàn, vệ sinh lao động là một trong những hoạt động quan trọng, bảo đảm điều kiện lao động an toàn và chăm lo gìn giữ sức khỏe cho người lao động nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại nơi sản xuất. Muốn công tác an toàn vệ sinh lao động thực hiện có hiệu quả, phải tiến hành đồng bộ trên nhiều phương diện, từ việc ban hành, sửa đổi các chế độ chính sách đến đầu tư các nguồn lực tương xứng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; đồng thời phải nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động.

Căn cứ Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn công tác huấn luyện ATVSLĐ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của VNPT, Ban Tổ chức cán bộ - Lao động (VNPT) đã tổ chức biên soạn cuốn sách này.

Nội dung Tài liệu này gồm 15 bài, được chia thành ba phần: 

- Phần I: Hệ thống pháp luật và những quy định pháp luật Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Phần II: Các quy định về chế độ bảo hộ lao động và yêu cầu về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe đối với CBCNV trong Tập đoàn 

- Phần III: Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số nghề, công việc và sơ cấp cứu tại nơi làm việc; Phụ lục và Hướng dẫn kỹ thuật an toàn lao động.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tài liệu Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Ý kiến của bạn