Thứ Năm, 25/04/2019 14:51 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Viễn Thông
  • Thiết kế logic số
    Khổ sách: 16 x 24
    Số trang: 462
    Năm xuất bản: 2015
    Giá bán: 120.000 VND

“Thiết kế Logic số “ là môn học chuyên ngành quan trọng cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử . Trong môn học này, sinh viên được trang bị kiến thức về phương pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, RTL và hành vi các hệ thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng, thiết kế mạch tổ hợp, thiết kế mạch tuần tự, máy trạng thái, hazard, phát hiện lỗi, …  thử nghiệm thiết kế các hệ thống số sử dụng những cấu kiện logic khả trình như CPLD, FPGA.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về  việc thiết kế mạch số từ việc làm quen với các cấu kiện logic khả trình cho tới việc mô phỏng thiết kế trên các phần mềm chuyên dụng và ứng dụng trong công việc.

Cuốn sách gồm 5 chương và 4 phụ lục với nội dung cụ thể như sau:

Chương 1: giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số

Chương 2: Cấu kiện logic khả trình (PLD)

Chương 3: Căn bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Chương 4: Phương pháp thiết kế logic dùng VHDL

Chương 5: Thiết kế các hệ thống số ứng dụng dùng VHDL

Phụ lục I: Quy ước về đặt tên trong VHDL

Phụ lục II: Cấu trúc lệnh cơ bản của VHDL

Phụ lục III: giới thiệu CPLD/FPGA của Xilinx

Phụ lục IV: Hướng dẫn phần mềm ISE của Xilinx

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Thiết kế logic số
Ý kiến của bạn