Thứ Ba, 30/11/2021 19:05 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chính trị - Pháp luật
 • Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Ngô Đăng Tri
  Khổ sách: 16x24
  Số trang: 488
  Năm xuất bản: 2016
  Giá bán: 145.000 VND

Cuốn sách PGS.TS.GVCC.NGƯT. Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn.

Nội dung cuốn sách giới thiệu tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua 07 thời kỳ theo những mốc lịch sử quan trọng: 1920 - 1930; 1930 - 1945; 1945 - 1954; 1954 - 1975; 1975 - 1986; 1986 - 1996; 1996 - 2016. Trên cơ sở đó, cuốn sách trình bày một cách hệ thống những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng từ những ngày còn sơ khai, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.

Phần phụ lục của sách giới thiệu chân dung, tiểu sử của các Tổng Bí thư, danh sách các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ XII (năm 2016), giúp bạn đọc có thêm những thông tin cần thiết về các lãnh tụ và đội ngũ cán bộ cấp cao đã giữ vai trò quan trọng làm làm nên thắng lợi vĩ đại của Đảng, của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

 

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)
Ý kiến của bạn