Thứ Ba, 23/04/2019 11:05 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Đại học - Cao đẳng
  • Tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thông
    Khổ sách: 19 x 27
    Số trang: 186
    Năm xuất bản: 2011
    Giá bán: 55.000 VND

Cuốn sách gồm 20 bài lựa chọn theo những chủ đề cơ bản của chuyên ngành Điện tử - Viễn thông. Nội dung các bài đều hướng vào phát triển kĩ năng đọc hiểu và kỹ năng dịch chuyên ngành. Các bài giới thiệu ngữ pháp được trình bày bằng tiếng Việt giúp cho sinh viên hệ thống hoá hoặc bổ sung những nội dung ngữ pháp cơ bản, thường gặp trong văn phong khoa học - như câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, câu bị động... Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp các bài kiểm tra giữa và cuối khoá học, các bài dịch mẫu cũng như phần giải đáp các bài tập của từng bài trong phần phụ lục giúp cho sinh viên tự đánh giá kết quả học tập của mình và tra cứu những đoạn dịch mẫu khi cần.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thông
Ý kiến của bạn