Thứ Sáu, 19/07/2019 17:11 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ngoại ngữ - Từ điển
  • Tiếng Anh trong thể thao
    Khổ sách: 19 x 27
    Số trang: 298
    Năm xuất bản: 2013
    Giá bán: 75.000 VND

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày nay, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đóng một vai trũ hết sức quan trọng trong sự hợp tỏc và phỏt triển của cỏc quốc gia. Việc tiếng Anh được giảng dạy trong tất cả các trường học như một môn học bắt buộc tại Việt Nam đó cho thấy rừ điều này. Hiểu biết và sử dụng thụng thạo tiếng Anh là chỡa khúa giỳp bạn thành cụng trong học tập và cụng việc, ngoài ra nú cũn giúp các bạn chạm đến tri thức thông tin của nhân loại trên tất cả các lĩnh vực.
Hiện nay, cụng tỏc Thể dục Thể thao đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn thể xó hội. Ngoài việc tự phỏt huy nội lực, ngành Thể dục Thể thao Việt Nam cũn mở rộng giao lưu quốc tế. Việc trao đổi thông tin, cử cán bộ, Huấn luyện viên, Vận động viên đi đào tạo ở nước ngoài, mời các chuyên gia nước ngoài trực tiếp huấn luyện trong nước... đang được xúc tiến và mở rộng. Rừ ràng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỡnh, việc thành thạo ngoại ngữ là một yờu cầu cấp thiết với đội ngũ cán bộ trong ngành.
Với mục đích giúp cho sinh viên cũng như cán bộ huấn luận viờn trong nhà trường nâng cao khả năng ngoại ngữ chuyên ngành thể dục thể thao của mỡnh, Trường Đại học Thể dục Thể Thao Đà Nẵng phối hợp cựng với Nhà xuất bản Thụng tin và Truyền thụng xuất bản tập 1 của cuốn giỏo trỡnh “Tiếng Anh trong thể thao”, nội dung gồm 02 phần, mỗi phần gồm 07 Units, cụ thể như sau:
Part I: Kinds of Sports without a ball
Unit 1: Gymnastics
Unit 2: Athletics/Track and Field   
Unit 3: Badminton
Unit 4: Swimming
Unit 5: Chess
Unit 6: Recreational Sporting        
Unit 7: Martial Arts                     
Part II: Kinds of Sports with a ball
Unit 1: Tennis
Unit 2: Table - Tennis                     
Unit 3: Handball
Unit 4: Soccer/Football                   
Unit 5: Basketball
Unit 6: Volleyball  
Unit 7: Golf
Hy vọng cuốn giỏo trỡnh này sẽ giỳp cỏc bạn sinh viờn, cỏn bộ huấn luận viờn trang bị cỏc thuật ngữ chuyờn ngành Thể dục Thể thao, cụ thể là đối với các môn thể thao như môn bóng đá, bóng chuyền,… và cỏc lĩnh vực nghiờn cứu thể thao như quản lý thể thao, tõm lý thể thao, y học thể thao,… Ngoài ra, sau mỗi Unit bạn đọc cũn cú cơ hội ôn lại các điểm ngữ pháp xuất hiện trong bài khóa, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và thực hành dịch thuật. Qua đây sẽ thông hiểu hơn về các điều luật cũng như thể thức thi đấu, bên cạnh đó cũn có cơ hội để giao lưu cùng bạn bè quốc tế mà không bị rào cản về ngôn ngữ.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tiếng Anh trong thể thao
Ý kiến của bạn