Thứ Năm, 23/05/2019 04:40 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Các bậc học Phổ thông
 • Tổ hợp và Quy nạp
  Tác giả: N. IA. VILENKIN
  Khổ sách: 14.5*20.5cm
  Số trang: 90
  Năm xuất bản: 2014
  Giá bán: 45.000 VND

Cuốn sách này dành cho giáo viên của những lớp cuối phổ thông, và đề cập đến hai chuyên mục trong chương trình toán phổ thông trung học, cụ thể là phương pháp quy nạp toán học và tổ hợp. Tài liệu trong sách được trình bày ở trình độ khoa học hơn và khối lượng lớn hơn so với quy định trong chương trình phổ thông, điều này giúp trang bị cho giáo viên những kiến thức đủ sâu về các vấn đề mà họ giảng dạy. Chúng ta xét mối liên hệ của phương pháp quy nạp với tiên đề hóa tập hợp số tự nhiên, vài trò của quy nạp trong toán học,.... Tổ hợp được trình bày dựa trên cơ sở lý thuyết tập hợp, phù hợp với cách tiếp cận hiện đại đến lĩnh vực này của toán học. 

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tổ hợp và Quy nạp
Ý kiến của bạn