Thứ Năm, 25/04/2019 15:46 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CNTT
  • Tối ưu hóa – Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ BCVT
    Khổ sách: 16 x 24
    Số trang: 314
    Năm xuất bản: 2005
    Giá bán: 45.000 VND
Cuốn sách Tối ưu hóa – Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ BCVT, đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất và có hệ thống về tối ưu hóa như qui hoạch tuyến tính, quy hoạch phi tuyến, qui hoạch nguyên, qui hoạch lịch, qui hoạch động, tối ưu đa mục tiêu, điều khiển tối ưu, trò chơi tối ưu và những bài toán thực tế rất hữu ích cả trong bưu chính và viễn thông.
Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tối ưu hóa – Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ BCVT
Ý kiến của bạn