Chủ Nhật, 15/12/2019 14:20 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Báo chí - Xuất bản
 • Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại
  Tác giả: TS. Lưu Trần Toàn
  Khổ sách: 14.5x20.5
  Số trang: 198
  Năm xuất bản: 2019
  Giá bán: 68.000 VND

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền đối ngoại nói riêng, nhằm phổ biến, giải thích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh quốc gia đến các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế. Trong đó, tuyên truyền hình ảnh quốc gia được thực hiện thông qua nhiều phương thức và phương tiện khác nhau, nhất là báo chí đối ngoại. Báo chí đối ngoại Việt Nam là một bộ phận của báo chí, hướng tới các đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam và công chúng ở các quốc gia trên thế giới, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm cung cấp cho họ những thông tin chính thức của Việt Nam để làm cho họ hiểu, đồng tình, ủng hộ sự nghiệp phát triển đất nước

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tuyên truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí đối ngoại
Ý kiến của bạn