Thứ Tư, 26/06/2019 11:26 Sáng

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Khác
  • Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (sách in kèm ebook)
    Khổ sách:
    Số trang:
    Năm xuất bản: 2017
    Giá bán: 139.000 VND

Để công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông có hiệu quả đòi hỏi các đơn vị phải tiến hành đồng bộ trên nhiều phương diện, từ ban hành, sửa đổi các chế độ chính sách đến đầu tư các nguồn lực tương xứng cho việc triển khai tại các đơn vị; đồng thời phải nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và người lao động trong ngành.

Với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm lo sức khỏe người lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông”.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, cụ thể như sau: 

- Chương 1: Một số vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy

- Chương 2: Các quy định về chế độ bảo vệ cá nhân, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe đối với CBCNV trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

- Chương 3: Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số ngành nghề, công việc và sơ cấp cứu tại nơi làm việc

- Chương 4: Kiến thức cơ bản về phòng và an toàn trong phòng chống cháy nổ

- Chương 5: Các biện pháp phòng, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (sách in kèm ebook)
Ý kiến của bạn