Thứ Ba, 23/07/2019 20:05 Chiều

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Văn hóa - Nghệ thuật
  • Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung
    Khổ sách: 14,5x20,5
    Số trang: 478
    Năm xuất bản: 2018
    Giá bán: 115.000 VND

Cuốn sách tập hợp những bài viết tâm huyết, sâu sắc của GS,TS Trần Ngọc Vương. Qua cuốn sách, cái dòng riêng văn học dân tộc được giải mã, được phân tích, được đọc, cắt nghĩa và diễn dịch thông qua việc đặt trong nguồn chung của lịch sử và lịch sử tư tưởng của Việt Nam, Đông Á và thế giới. Cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội, các nhà nghiên cứu và tất cả bạn đọc yêu mến văn học nước nhà.

Họ tên đầy đủ
Địa chỉ email
Tựa sách
Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung
Ý kiến của bạn